Σχεδιασμός: Τα πλεονεκτήματα στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων

PDIP Carestream Dental Carestream Dental  R2Gate

Ο προσεκτικός σχεδιασμός και το σωστό σχέδιο θεραπείας, για την τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων εμφυτευμάτων, αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι για την επιτυχία του χειρουργείου.

Πλέον η ψηφιακή τεχνολογία μας επιτρέπει όχι να φανταστούμε, αλλά να δούμε το τελικό αποτέλεσμα πριν ακόμη ξεκινήσουμε το χειρουργείο, να το βελτιστοποιήσουμε και να το παρουσιάσουμε στον ασθενή.

Αυτή η προσέγγιση στο σχεδιασμό του εμφυτεύματος επιτρέπει στον οδοντίατρο να προβλέπετε το τελικό αποτέλεσμα ουσιαστικά, και, σε αυτό το παράδειγμα που φαίνεται πιο κάτω, είχε ως αποτέλεσμα
μια μετατόπιση στην γωνία του εμφυτεύματος. Σε βοήθεια με το σχεδιαστικό πρόγραμμα την Carestream Dental CS 3D Imaging, βελτιστοποιήσαμε την θέση της στεφάνης, καθώς επίσης και την περιοχή με το ιδανικό οστό, ο οδοντίατρος τροποποίησε την θέση του εμφυτεύματος με ιδανικό τρόπο.

Εάν θα θέλαμε να συγκεντρώσουμε τις διαφορές σου συμβατικού τρόπου τοποθέτησης και σχεδιασμού ενός εμφυτεύματος με το σύγχρονο τρόπο σχεδιασμού , προκύπτει ο παρακάτω πίνακας.

Διαφορές στην Tοποθέτηση εμφυτεύματος με την χρήση Nαρθήκων και Aμεση Φόρτιση
1η ΕΠΙΣΚΕΨΗ 2η ΕΠΙΣΚΕΨΗ 3η ΕΠΙΣΚΕΨΗ 4η ΕΠΙΣΚΕΨΗ 5η ΕΠΙΣΚΕΨΗ 6η ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Παραδοσιακό Πρωτόκολλο Λήψη αποτυπωμάτων. Λήψη CBCT Λήψη Bite Επιβεβαίωση λειτουργικότητάς και αισθητικού αποτελέσματος με κέρινα μοντέλα Λήψη διπλού πρωτοκόλλου με το CBCT Τοποθέτηση εμφυτεύματος και λήψη αποτυπωμάτων.** Τοποθέτηση προσθετικής εργασίας.
Τοποθέτηση εμφυτεύματος καθοδηγούμενη από την προσθετική εργασία Λήψη HD 3D Ψηφιακού αποτυπώματος με το CS 3500 / CS 3600. Λήψη CBCT με το CS 8100 3D / CS 9300. Σχεδιασμός Εμφυτεύματος * Τοποθέτηση εμφυτεύματος και λήψη νέων HD 3D ψηφιακών αποτυπωμάτων με το εμφύτευμα τοποθετημένο και το Scan Post** Τοποθέτηση προσθετικής

Ο προσεκτικός σχεδιασμός και το σωστό σχέδιο θεραπείας, για την τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων εμφυτευμάτων, αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι για την επιτυχία του χειρουργείου. Πλέον η ψηφιακή τεχνολογία μας επιτρέπει όχι να φανταστούμε, αλλά να δούμε το τελικό αποτέλεσμα  πριν ακόμη ξεκινήσουμε το χειρουργείο, να το βελτιστοποιήσουμε και να το παρουσιάσουμε στον ασθενή.
Όπως παρατηρούμε τον παραπάνω πίνακα τα στάδια θεραπείας είναι πολύ πιο λίγα, άρα και ο χρόνος ο οποίος απαιτείται από τον ασθενή. Επίσης με την χρήση των CS 81003D , CS 9300, CS 3500, CS 3600 , συστημάτων εντελώς ανοιχτών σε εφαρμογές τρίτων  ( DICOM 3.0 , OPEN STL, PLY αρχεία) ο οδοντίατρος μπορεί να συνεργαστεί με όποιο εργαστήριο επιθυμεί η να εξάγει τα δεδομένα σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σχεδιασμού ναρθήκων για εμφυτεύματα , όπως είναι το R2GATE, Simplant, κλπ.

Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το περιστατικό του Dr. Lawrence H. Marks