Κωνσταντινος Σιορμπας

Κωνσταντίνος Σιόρμπας

Κωνσταντινος Σιορμπας

DDS

Είναι απόφοιτος της Οδοντιατρικής σχολής του Α.Π. Θεσσαλονίκης. Ασκεί την οδοντιατρική από το 1978 σε ιδιωτικό ιατρείο στη Λάρισα.

Από το 1988 μετά από μετεκπαίδευση στην Ιταλία και τη Γερμανία, παράλληλα με την γενική οδοντιατρική, ασχολείται κυρίως με την εμφυτευματολογία

. Είναι ιδρυτικό μέλος της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας ενεργό μέλος της Ε.Α.Ο. και άλλων επιστημονικών εταιρειών. Συμμετέχει από το 2006 σε διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες, σχετικές με τα εμφυτεύματα.

Είναι ο εμπνευστής της τεχνικής “Root membrane”, (διατήρηση του PDL στην άμεση εμφύτευση στην αισθητική ζώνη). Η οποία αποδεδειγμένα συμβάλλει στην διατήρηση του όγκου των περιεμφυτευματικών ιστών.

Το 2012 και 2014 συμμετείχε στην έκδοση 2 διεθνών επιστημονικών συγγραμμάτων, στο “The short implant (From 5-7 mm in Length)” και στο “Minimally invasive and more efficient implant treatment” (Νarae Publishing, Inc.). Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα, κυρίως σε έγκριτα Διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Μεταξύ αυτών, το 2014 στο J.O.M.I. την πρώτη Διεθνώς μακροχρόνια κλινική μελέτη πάνω από 5 χρόνια, για την τεχνική “Root membrane”. Για την τεχνική αυτή το 2013 στην BANGKOK βραβεύεται με το 1ο Βραβείο Overall Grand Prize στο 10ο ετήσιο διεθνές συνέδριο της MegaGen. Επίσης το 2015 (στο 11ο ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ) & 2016 (στο 12ο ΜΟΣΧΑ) με το 2ο Βραβείο Best Research Prize.

Το 2017 δημοσιεύεται στο BioMed Research International (Imp. Factor 2,7 ) η εργασία μας. The Root Membrane Technique: Human Histologic Evidence after Five Years of Function.

(Πρώτη διεθνώς επί ανθρώπου ιστολογική απόδειξη της αξίας της τεχνικής, από κορυφαίο ανεξάρτητο εργαστήριο του καθηγητή Piatelli A).
Εντός του 2018 πρόκειται να δημοσιευθεί η 10ετής κλινική μελέτη της τεχνικής.

2410 55 41 40
info@dentalcaregroup.gr
Ηρώων Πολυτεχνείου 123, Λάρισα 41222

Events Joined